Juli  2010

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

1-DE KUNSTMATIGE STAAT TSJECHO-SLOWAKIJE ONSTOND DOOR HET VEDRAG VAN TRIANON IN 1920. HET GEBIED DAT OVEREENKOMT MET HET HUIDIGE  SLOWAKIJE IS ROOD OMCIRKELD.

2- DEZE KUNSTMATIGE STAAT TSJECHO-SLOWAKIJE 1920-1938 GRENSDE IN HET ZUIDEN ZELFS AAN ROEMENIE.

 

3– DEZE KUNSTMATIGE STAAT VIEL IN  1938-1939 UITEEN, SLOWAKIJE WERD DE EERSTE EN ENIGE VRIJWILLIGE NAZI STAAT(GRIJS GEBIED), HET HONGAARSTALIGE ZUIDEN (RODE KLEUR) VAN TSJECHO-SLOWAKIJE HERENIGDE ZICH VREEDZAAM MET HAAR HONGAARSE MOEDERLAND.

1-ONSTAAN VAN SLOWAKIJE

De voorloper van de huidige staat Slowakije is Tsjecho-Slowakije. Deze kunstmatige staat is ontstaan door het verdrag van Trianon in 1920. Bij het ontstaan van deze staat, woonden er meerdere homogene autonome etnische groepen in dit land, namelijk Duitsers, Tsjechen, Slowaken, Hongaren, Polen Ruthenen, Joden en Zigeuners. Vanaf haar bestaan stond probeerde deze staat met geweld de Hongaren, en de Duitsers, te assimileren tot een nieuw Tsjechoslowaakse etniciteit; tot een volk   dat nog nooit eerder in de geschiedenis had bestaan. Het verdrag van Trianon verbood overigens ook de scheiding tussen Tsjechië en Slowakije.

2-VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG.

Het kunstmatige en het bestuurlijke problematische Tsjecho-Slowakije viel voor de tweede wereldoorlog al uit elkaar.  Het Sudetengebied 1938 werd toegevoegd aan Duitsland (Verdrag van Munchen) en het resterende Tsjechië werd door de Duitsers bezet. De Hongaren  die in het zuiden woonden herenigden zich in 1938 met hun moederland. De Slowaken scheiden zich in 1939  af van Tsjecho-Slowakije, de daarbij onstane staat is het enige land dat als Nazi Vazaal staat is onstaan

3-ETHNISCHE ZUIVERINGEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG.

De staat Slowakije vaardigde in 1942 joden wetten af en verkocht alle joden aan Nazi-Duitsland. Elke dode van deze eerste etnische zuiveringen van de Slowaakse staat, is te betreuren, temeer de slachtoffers nog waren geboren in de multi-etnische staat Hongarije, waar de verschillende autonome volkeren op basis van gelijkwaardigheid leefden, en waar racisme onbekend was. Het perverse en achterhaalde idee van een kunstmatige natiestaat, waar alleen een bepaald volk heerst, is de bron van onbeschrijfelijk veel menselijk leed.

4-BEVRIJDING EN WAPENSTILSTAND 1945

Na de inname door het Sovjetleger, vond er in het heropgerichte Tsjecho-slowakije  (Tot 1945 waren er dus 4 landen op het gebied van deze staat, Slowakije, Hongarije, Tsjechisch protectoraat en Duitsland) een wrede vergelding plaats tegen de achtergebleven Duitse burgerbevolking. De geallieerden grepen bij deze handelingen niet in. De uit ballingschap teruggekeerde president van Tsjechoslowakije, Benes wou van Tsjecho-Slowakije een nieuw etnisch zuiver land maken, door de niet Slavische volkeren te vernietigen. Ook voor de andere grote minderheid, de Hongaren had hij hetzelfde in petto. Hij wou door een genocide gecombineerd met een verdrijving dit volk laten verdwijnen. De Hongaren uit Tsjecho-slowakije waren echter samen met de Slowaken uit Tsjecho-Slowakije getreden, bovendien waren ze aan het einde van de tweede wereldoorlog beide nazi vazaal staten. Op de Postdam conferentie in 1945 gaven de geallieerden geen toestemming voor verdrijving van de Hongaarse bevolking, terwijl zij dit wel bij de Duitse bevolking hadden gedaan.

5-DE BENEŠ DECRETEN.

Deze Beneš decreten zijn korte wetten van de Tsjechoslowaakse regering, die stellen dat het eigendomsrecht, staatsburgerschap en alle rechten van Hongaren en Duitsers vervallen.  Deze Beneš decreten maakten een bevolkingsgroep (ethnische duitsers ) en een ras (hongaren) dus volledig rechteloos. Dit betekent, dat elke misdaad,  ook al is  het een gruwelijke moord op een pasgeboren  baby -  nooit strafbaar zal zijn, indien deze  in een bepaalde periode is gepleegd tegen Hongaren of Duitsers. Deze waren immers collectief schuldig,  omdat ze zich hadden afgescheiden uit Tsjecho-Slowakije.   (De Slowaken werden overigens niet bestraft voor hun illegale uittreding uit Tsjecho-Slowakije, dit hebben ze twee maal gedaan in 1939 en 1993!)

6-  BENEŠ DEKRETEN IN TSJECHO-SLOWAKIJE TUSSEN 1945 EN 1947.

7-WAT VONDEN DE GEALLIEERDEN ?

Een geplande verdrijving van de Hongaren werd door de overwinnaars NIET goedgekeurd, hetgeen  natuurlijk op grond van de loop van de geschiedenis een absurditeit zou zijn geweest, aangezien Slowakije juist de meest loyale nazi staat van heel Europa was geweest. In het geval van Tsjechië lag dit anders, Tsjechië werd namelijk door de Duitsers bezet, bovendien hadden de Duitsers Sudentenland van Chamberlain gekregen,als een voorwaarde om de vrede te behouden, aangezien ze dit niet hadden gedaan, grepen de geallieerden niet in, toen de Duitse burgerbevolking een genadeloze en onmenselijke afstraffing kreeg. De Hongaren waren echter geen agressors, zoals de Duitsers dat waren, zij waren bovendien net als de Slowaken illegaal uit Tsjecho-Slowakije uitgetreden. De geplande volkerenmoord tegen de Hongaren werd daarom gestopt, toch waren er  Hongaren verdreven, gemarteld, mishandeld en vermoord,  kwalitatief is er daarom een volkerenmoord gepleegd. Bovendien werden de  Hongaren gedwongen op openbare slavenmarkten aan Tsjechen verkocht met het doel om als slaaf in Tsjechië te werken in de gebieden van de verdreven Duitsers, net zoals de Joden droegen ze speciale onderscheidende uiterlijke kenmerken –namelijk een letter -H- , op grond waarvan het op een oogopslag duidelijk was dat de persoon in kwestie rechteloos was. De handelingen tegen de Hongaren missen tot op de dag van vandaag elke rechtsgrond en / of motivatie en zorgen daarmee voor een onbeschrijfelijk groot moreel en juridisch vacuüm in de Europese Unie.

8-COLLECTIEVE SCHULD, RACISME IN HAAR PURE VORM

Het idee om een volk of een ras collectief schuldig te stellen, puur op grond van biologische kenmerken is absoluut immoreel en dit is precies dat element dat de nazi’s ten opzichte van hun tegenstanders moreel minderwaardig maakte. Zo waren de joden, de slachtoffers van het racisme van de nazi’s. Joden werden immers collectief gestraft voor hun vermeende bedrog en schuld, een individuele schuldvraag werd echter nooit onderzicht. Volgens het principe van collectieve schuld is zelfs een ongeboren kind, al voor zijn geboorte schuldig. De Joden en de Hongaren behoren beiden tot een ander ras, hoewel de raciale kenmerken van Joden, maar ook van Hongaren niet altijd even duidelijk waarneembaar zijn. De Duitsers, Tsjechen en de Slowaken horen niet tot een apart ras. De Slowaakse regeringspartij de SNS heeft, meerdere malen gewezen op de inferieure biologische kenmerken van de Hongaren (Mongoloide types met kromme benen, Juni 2006).

9-TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE

Slowakije heeft de naďviteit en het goede vertrouwen van Europa misbruikt. Eerlijke maar te naďeve  Europese politici dachten dat de beloften en de ondertekende verdragen voldoende waarborg voor de toetreding waren. Slowakije heeft tot de toetreding in 2004 de schijn kunnen ophouden, van een staat die haar verplichtingen nakomt. Na de toetreding trapt ze sinds 2006 op de rechten van haar eigen bevolking. In 2007 heeft het Slowaakse parlement op initiatief van SNS partij van Slota de Beneš decreten herbevestigd, en heeft in 2009 een discriminatieve taalwet gemaakt, deze taalwet kan het gebruik van een andere taal dan het Slowaakse beboeten met bedragen tot 5000 €.

Sindsdien leven veel etnische  Hongaren in angst in het land waar de graven van hun voorouders liggen. Slowakije is het enige land in de Europese Unie dat openlijk een politiek van racisme en discriminatie volgt. De taalwet is een stok, waarmee de onderdrukte Hongaarse bevolking elk moment naar willekeur kan worden geslagen indien zij opkomen voor hun rechten.Slowakije heeft haar welvaart aan de Europese Unie te danken, zij weigert zich echter te schikken naar de ondertekende maatstaven voor mensenrechten, waardoor zij de Europese Unie moreel onherstelbaar beschadigt en politiek ongeloofwaardig maakt in de wereld.

10-HET PAARD VAN TROJE IN DE EUROPESE UNIE.

Door de toetreding van Slowakije, is het paard van Troje binnengehaald. Slowakije is namelijk een   land, dat de  principes en wetten van menselijke waardigheid aan haar laars lapt. In Slowakije wonen er overigens ook geen immigranten, zoals dit in West-Europa wel het geval is; bovendien worden ook Homo’s openlijke gediscrimineerd; mensen met een donkere huidskleur zijn er ook bijna niet te vinden in Slowakije; zigeuners worden openlijk gediscrimineerd. Dit land heeft in haar huidige vorm als racistische staat geen bestaansrecht, net zoals Nazi-Duitsland of Zuid Afrika dat ook niet had. De heer Geert Wilders en de heer Frits Bolkestein hadden in 1996 al gewaarschuwd, dat men door niet stabiele ethnische staten   paard van Troje in de Europese Unie binnenhaalt. Deze structurele en totale onderschatting van het aanwezige kwaad in een maatschappij is al eerder voorgekomen bij de Nederlandse politiek ten tijde van  de etnische zuiveringen in Srebrenica in 1995. Het feit dat er in 1995 en tot op de dag van vandaag etnische zuiveringen onbestraft zijn in Slowakije, heeft misdadigers  in de directe regio (de kunstmatige staat Joegoslavië )  niet weerhouden van het plegen van genocide. Er bestaat geen uitleg voor het bestaan van de racistische staat Slowakije. Racisme kan nooit worden goedgepraat. Door het staatsracisme van Slowakije te negeren, wordt er een heel vreemd precedent gecreëerd, namelijk een precedent van legale raciale discriminatie. Het is te absurd voor worden, dat het overwonnen nazisme en het fascisme, via de Europese Unie, deel wordt van de Nederlandse rechtsorde. Hoe kan het zijn, dat onze rechtsorde wordt besmet, met de vlekken van een racistische staat? Mensenrechten kunnen alleen het fundament van de Europese Unie en onze maatschappij zijn.

 

Slowakije moet  daarom per direct de rechten van haar autonome volkeren erkennen,  autonomie toestaan en de rassenwetten (herbevestigen rechtenloosheid Hongaren d.m.v de Benes Decreten ) uit 2007,  de taalwet uit 2009 en de discriminerende wet van verlies van burgerrechten van 2010 per direct buitenwerking stellen en de slachtoffers van het staatsracisme financieel compenseren.

 

De Europese Unie moet haar geloofwaardigheid behouden door Slowakije eenduidig te sanctioneren.  Racisme is  namelijk geen onderlinge aangelegenheid van twee lidstaten, het is een aangelegenheid van alle Europese burgers.

 

Toen in  1957 de Amerikaanse school  Little Rock Central high School, op last van de Gouverneur Orval Faubus,  weigerde zwarte leerlingen  toe te laten, kon een federaal legereenheid (federal guard) ingrijpen,  en waarborgde het handhaven van de Amerikaans wetten.

 

Twintig  jaar na de val van de muur,  in de 21ste eeuw, is er voor Europa nog een hele lange weg te gaan.

 

Gabor Landman Juli 2010      

Meer Informatie / Referenties: 

Campagne tegen het Staatsracisme van de Slowaakse overheid.

 

Informatie over de Beneš decreten: http://en.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1_decrees of http://www.vilagmagyarsag.com/benes

 

Opnamen van Massa executies van Duitse Burgers in Mei 1945. Deze Benesdecreten maakten de Duitse verliezers en het Hongaarse ras rechtenloos in Tsjecho-slowakije.

 

Discriminerende racistische en puur anti hongaarse wetgeving van de Slowaakse overheid:

 

2007 Invoering  rassenwetten in Slowakije, Dit door de Benesdecreten t.o.v. Hongaren in een resolutie te bevestigen .

 

2009 Invoering discriminerende taalwet, die  het leven van ethnische Hongaren onmogelijk maakt.

2010 SLowakije verbiedt  dubbele Nationaliteit, Deze wet is alleen gericht om burgerrechten van ethnische  Hongaren te kunnen ontnemen,

Biologische raciale afwijking van Hongaren t.o.v. Slowaken. Artikel over de genetische / Biologische  afwijking van Hongaren.

 

Wangedrocht Slowakije verdient geen steun, Michiel Klinkhamer  Volkskrant 22 September 1997

 

De Conferentie van Potsdam:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Conferentie_van_Potsdam

 

Het Verdrag van München: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_M%C3%BCnchen

 

Het lot van de Sudentenduitsers: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sudetenduitsers

 

De negen van Little Rock: http://nl.wikipedia.org/wiki/Negen_van_Little_Rock

 

Centraal-Europa politiek nog niet rijp voor EU FRITS BOLKESTEIN en GEERT WILDERS op 11 november 1996 in de Volkskrant

 

Wikipedia Definitie van Racisme: http://nl.wikipedia.org/wiki/Racisme

Wikipedia Definitie van het menselijke ras:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_ras

Slovak Spectator Tiso honoured: What the hell's going on up there? 28-2-2000.http://www.spectator.sk/articles/view/2099/11/

Miklós Tóth: Slowakije, zgn. Beneš-decreten.   http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_037.pdf

Public statements of  chairman Jan Slota of the Slovak governing SNS party .

László Marácz: Slowakije in de greep van populisten.  http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_0015.pdf

Peter Van Klinken. Taalstrijd laait op Ablak nr 5,  2009

Peter van Kinken Slowaakse Socialisten niet meer welkom. Uitzending 7-12-2009 . Mp3 bestand.

Harm Ramkema, Slowakije en nazi Duitsland, Loyaal en eigengereid. Ablak 5 2009

Marlies Ootes. Slowakije wantrouwt eigen minderheden, Ablak 5 2009

Wikipedia. De eerste Slowaakse Republiek http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Slowaakse_Republiek

 

 

 

6– NA WOII VERSCHEEN TSECHO-SLOWAKIJE IN EEN IETS ANDERE VORM WEER OP DE LANDKAART.  HET GRENSDE NU OPEENS AAN DE SOVJET-UNIE

7. KORTE FILM OVER DE RECHTELOOSHEID EN DE GENOCIDE OP DE HONGAREN UIT TSJECHO-SLOWAKIJE TUSSEN 1945-47

8– IN 1993 HEEFT SLOWAKIJE ZICH ILLEGAAL UIT TSJECHO-SLOWAKIJE AFGESCHEIDEN. GROEN IS HET GRONDGEBEID VAN DE EERSTE SLOWAAKSE STAAT, ROOD IS HET GEBIED DAT ILLEGAAL VAN TSJECHO-SLOWAKIJE  IS GEANNEXEERD.

9– EEN BEJAARDE MAN OF VROUW DIE NOOIT ZIJN DORP HEEFT VERLATEN HEEFT IN 5 LANDEN GEWOOND. ( 1-HONGARIJE, 2-TSJECHO-SLOWAKIJE, 3-HONGARIJE, 4-TSJECHO-SLOWAKIJE, 5-SLOWAKIJE.) DE TAALGRENS  HEEFT ZICH NIET GEWIJZIGD. HET HUIDIGE GEBIED VAN SLOWAKIJE IS MET ROOD OMCIRKELD.  

10– IN 1995 WERD ER DOOR HET SLOWAAKSE PARLEMENT EEN TAALWET AANGENOMEN, DIE HET HONGAARS, ZELFS TOT IN DE  KERK  KON VERBIEDEN.

11. DOOR DE TOEDREDING TOT DE EURO ZONE, STAAN DE SYMBOLEN VAN DE NAZI STAAT SLOWAKIJE OP ONZE MUNT.

12– OP 17 DECEMBER 2008 HEEFT DE STICHTING GEPROTESTEERD VOOR DE AMBASSADE VAN DE REPUBLIEK SLOWAKIJE IN DEN HAAG.  KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR DE FOTO’S VAN DE STILLE WAKE , EEN ACHTERGRONDARTIKEL EN DE OVERHANDIGDE PETITIE AAN DE SLOWAAKSE AMBASSADE.

4–TELEGRAM VAN ADOLF HITLER, WAARIN HIJ DE SLOWAAKSE PRESIDENT TISO  DANKT. TISO IS NA DE OORLOG, ALS OORLOGSMISDADIGER GEEXECUTEERD, HIJ WORDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG GEEËRD IN SLOWAKIJE.

5– OP DEZE KAART IS HET ONSTANE SLOWAKIJE EN HONGARIJE (1939-1947) TE ZIEN.  HET GEBIED DAT OVEREENKOMT MET HET HUIDIGE SLOWAKIJE IS ROOD OMCIRKELD. HIERUIT BLIJKT DUIDELIJK DAT SLOWAKIJE EEN DUNNE STROOK VAN TSJECHO-SLOWAKIJE DIE TOT 1947 HEEFT TOEBEHOORD AAN HONGARIJE ILLEGAAL HEEFT GEANNEXEERD.

14– SINDS 1 SEPTEMBER 2009 IS ER EEN DISCRIMINERENDE TAALWET VAN KRACHT DIE HET GEBRUIKEN  VAN ANDERE TALEN DAN HET SLOWAAKS VERBIEDT. KLIK OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE.

PROTEST TEGEN DE TAALWET IN SLOWAKIJE.”WIJ WILLEN BESCHAAFDE OMGANGSVORMEN GEEN NATIONALISME. “

15– BRIEF, MET HET VERZOEK OM HET STAATSRACISME VAN SLOWAKIJE TE VEROORDELEN. 

16– U KUNT DEZE PUBLICATIE ALS PDF BESTAND DOWNLOADEN DOOR OP DE ONDERSTAANDE AFBEELDING TE KLIKKEN.

BRON: EUROMINORITY.ORG

                      ETHNISCHE  

                SAMENSTELLING  VAN

SLOWAKIJE . ROOD EN GEEL IS

 HONGAARSE MINDERHEID.

BRON: WIKIPEDIA.ORG

BRON: WIKIPEDIA.ORG

BRON: WIKIPEDIA.ORG

BRON: WIKIPEDIA.ORG

BRON: WIKIPEDIA.ORG

13– PERSBERICHT VAN 2-12-2008,WAARIN DE STILLE WAKE VOOR DE SLOWAAKSE AMBASSADE WORDT AANGEKONDIGD.

CONTACT

 

Postbus 2492   5202 CL‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 

http://www.hungarian-human-rights.eu

DEAR VISITOR ! THE INFORMATION ON THIS PAGE WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH.

AT THIS MOMENT IT IS ONLY AVAILABLE IN THE DUTCH LANGUAGE. 

Waar

Gedeelte van Tsjecho-Slowakije

dat nu TSJECHIË is

Gedeelte van Tsjecho-Slowakije

dat nu SLOWAKIJE is

Wie

Alleen Duitsers.

Alleen Hongaren

Wat

Massa-executies, en verdrijvingen.

Moorden   en verdrijvingen.

 

Deportatie en openbare verkoop op Slavenmarkten.

Hoeveel

2 500 000 verdreven;

30.000 vermoord.

246 000 verdreven,

Enkele honderden mensen vermoord.

Motivatie

Duitsers hadden Tsjechië onrechtmatig bezet en waren verantwoordelijk voor gruweldaden tegen de Tsjechische bevolking.

 

Duitsers hadden de oorlog verloren.

Hongaren zijn van een inferieur ras en hun aanwezigheid belemmert de vorming van een raszuivere staat.

 

Geen, immers Slowakije en Hongarije waren beiden Nazi vazaal staten  in 1945.

 

Geallieerden

Gaven toestemming en grepen niet in. Rode leger hielp bij de verdrijving. De Tsjechen kunnen op grond hiervan claimen, dat het bij de tweede wereldoorlog hoorde.

Stonden het verdrijven van de Hongaren niet toe. Geen politieke motivatie. Geen toestemming van de overwinnaars.

Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor de Beneš decreten in Slowakije.

Legale Status

 Niet verworpen.

Heringevoerd en herbevestigd verklaard op initiatief van de SNS van Slota in 2007. Deze regeringspartij heeft hierbij meerdere malen gewezen op de inferieure raciale kenmerken van de Hongaren.